6.12.2017 / Gösterim Sayısı : 399

Proje Teknik Elemanı Alım İlanı

HALK ELİNDE HAYVAN ISLAHI ÜLKESEL PROJESİ PROJE TEKNİK ELEMANI ALIM İLANI

 

Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projeleri kapsamında, ilimizde yürütülmekte olan  Hemşin Koyun Irkı Halk Elinde Koyun Islahı (Hemşin-4) Projesi'nde çalıştırılmak ve Artvin Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliğinde istihdam edilmek üzere bir (1) adet proje teknik elemanı (PTE) alınacaktır. 

1. Projede İstihdam Edilecek Proje Teknik Elemanında (PTE) Aranacak Şartlar: 

a) T.C. vatandaşı olması. 

b) Türkiye'de bulunan üniversiteler ile bunlara denkliği kabul edilen yurtdışında kurulu üniversitelerin ziraat fakültesi zootekni bölümü ile veteriner fakülteleri, ziraat fakültelerine bağlı meslek yüksekokullarının hayvancılık bölümleri ile veteriner sağlık teknikerliği mezunu, veteriner sağlık/ziraat teknisyeni (Hayvan Sağlığı Alanı) mezunu olması. 

c) Erkekler için askerlikle ilişkisinin bulunmaması veya en az bir (1) yıl tecilli olması, 

ç) Arazi çalışmalarını yürütmeye engel halinin bulunmaması. 

d) Kamu hizmetlerinden yasaklanmamış olması. 

e) En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olması. 

f) Projenin yürütüleceği il veya ilçede ikamet etmesi. 

 

2. Başvuruda İstenecek Belgeler: 

a) Müracaat dilekçesi 

b) Diploma / Çıkış belgesinin tasdikli sureti 

c) Nüfus cüzdan fotokopisi, 

ç) Askerlikle ilgili durumunu gösterir belge 

d) İkametgâh belgesi (Yerleşim Yeri Belgesi)

e) Sürücü belgesi 

f) Özgeçmiş, varsa yüksek lisans, doktora mezuniyet belgesinin tasdikli fotokopisi. 

g) Sabıka kaydı 

h) Sağlık Raporu

 

3. Başvuru Tarihi, Ön İnceleme ve Sınav 

a) Başvurular 08 Aralık 2017 tarihi ile 22 Aralık 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar şahsen veya posta-kargo yoluyla Artvin İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğüne  yapılacaktır. Bu tarihten sonra yapılan başvurular ile başvuru şartlarını taşımayan adayların müracaatları değerlendirmeye alınmayacaktır. 

b)Müracaatları kabul edilen adayların isim listesi 25.12.2017 tarihinden itibaren http://artvin.tarim.gov.tr adresinde ve Müdürlüğümüz ilan panosunda duyurulacaktır. 

c) Başvuruları kabul edilen adaylar Proje Yürütme Kurulu tarafından Artvin İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü toplantı salonunda (yazılı/sözlü) sınava alınacaktır. Sınav tarihi http://artvin.tarim.gov.tr adresinde ve Müdürlüğümüz ilan panosunda duyurulacaktır.

d) Sınav sonucunda 1 (bir) asil ve 1 (bir) yedek PTE (Proje Teknik Elemanı) belirlenecektir. 

4. Diğer Şartlar 

a) Asil olarak belirlenen PTE'ye, Birlik yönetimince sözleşme yapılmak üzere davet mektubu gönderilir. Tebligat tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde PTE ile sözleşme imzalanır. Tebligat yapılan asil PTE 15 (onbeş) gün içerisinde davete icabet etmez ise, yedek adaya tebligat yapılarak sözleşmeye davet edilir. Tebligat elden imza karşılığında da yapılabilir. Yetiştirici temsilcisi (Birlik) ve PTE'nı arasında imzalanacak olan Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi Uygulama Esasları Talimatı ekindeki (Ek-2 ) sözleşme, Proje liderinin uygun görüşü ile İl Müdürlüğüne teslim edilir. İl Müdürlüğünce mevzuata uygunluk kontrolü yapılan sözleşme, onaylanmak üzere üst yazı ile TAGEM'e gönderilir. Sözleşme PGK'nın kontrol ve onayını müteakip yürürlüğe girer.  PTE'nın görev, yetki ve sorumlulukları sözleşmede ayrıntılı olarak belirlenir.  

b) Başvuru sahipleri tarafından istenilmesi halinde Artvin İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, (Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü ) ve Artvin Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciler Birliği tarafından detaylı bilgi verilecektir. 

İletişim Adresleri 

Artvin İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü   

Tel:   0466 212 1037 -1405            Faks: 0466 212 3948-2705 

 E posta: 08.haysag@tarim.gov.tr

Artvin Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği –Artvin-Merkez

Telefon :  0466  611 3839


''