15.5.2017 / Gösterim Sayısı : 205

15 Mayıs Dünya İklim Günü

          15 Mayıs Dünya İklim Günü dolayısıyla açıklama yapan Artvin İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Dursun OKUR, "Dünya yaklaşık 4 milyar yaşındadır. Canlıların yaşaması için gerekli olan şartlar da dünyanın ilk gününden itibaren devam etmektedir. Canlıların yaşaması için gerekli olan iklim şartları her geçen gün yeni bir hal üzere devridaim içindedir. İklim, insan hayatını doğrudan etkileyen iki etkenden biridir. İbni Haldun'a göre gıda ve iklim insan hayatını doğrudan etkiler. İklim kalıtsal olarak da canlıların fizyolojisini, psikolojisini ve biyolojisini değiştirebilir.

           İnsanlarda olduğu gibi, diğer canlılar üzerinde de iklimin hayati bir etkisi vardır. İklim, bir bölgede sürekli varlığını koruyan doğa olayları nispetinde değerlendirilir. Bu bakımdan iklim şartlarına adapte olmak, her canlının içinde bulunduğu şartlara alışmasıyla ilgilidir. İklim sayesinde, ekosistemler oluşur, habitatlar meydana gelir, popülasyonlar varlığını korur. Biyoçeşitliliği doğrudan etkileyen iklim, yeryüzünde hayatın devam etmesini sağlar. Yeniden insan hayatında beslenme, barınma ve korunma ihtiyaçlarının da doğrudan şekillenmesine neden olan iklim, başta insan olmak üzere bütün canlıları ve cansız varlıkları da etkisi altına alarak doğal bir denge oluşturur.

        Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC)'nin 2013'de yayınlamış olduğu 5. İklim Değişikliği Değerlendirme Raporunda İklim değişikliğinin en çok kutupları, okyanus kıtalarını ve yoksul ülkeleri etkileyerek, açlık, susuzluk, deniz seviyesinde yükselme, sel ve göç gibi sorunları da beraberinde getirdiği bir önceki rapora göre atmosferdeki sıcaklığın +2 derece yükselmiş olduğu, daha fazla sera gazı etkisiyle kirlilik oranının da ciddi oranda arttığı açıklanmıştır. Bugün "15 Mayıs Dünya İklim Günü". Tarım arazileri ve ürünleri iklim değişikliklerinden doğrudan etkileniyor. İklim değişikliği ile mücadele ve sera gazı emisyonu azaltım çalışmaları sadece uluslararası anlaşmaların bir gereği olarak algılanmamalı. Yaşanabilir bir dünya için herkes üzerine düşen görevi yapmalı ve atmosferi korumalı. Bu bilinçle Dünya İklim Günümüz Kutlu Olsun!


''