19.6.2017 / Gösterim Sayısı : 144

Arıcılarımıza Destek

#Arıcılarımıza Destek

Artvin'de Arıcılığı Geliştirme Projesi kapsamında, arıcılarımızı desteklemeye devam. İlimiz Ardahan ili ile birlikte Kafkas Arısı Gen Merkezi olması, bitki çeşitliliği, kirlenmemiş doğa yapısı ile Ülkemiz arıcılığında önemli bir yere sahiptir. Bu önemini korumak ve daha ileri seviyelere taşımak, arıcılarımızın bilgi seviyesini yükseltmek ve en az 2 yılda bir ana arıların değişmesi gerektiği konusunda farkındalığı artırmak amacı ile arıcılarımıza ana arı çiftleştirme kutusu desteği sağlandı. Verimli ve karlı arıcılıkta, ana arıların en az 2 yılda bir değişmesi gerekir. Bu amaçla yetiştiricilerimize değişik zamanlarda açılan kurs ve eğitimlerle de, arıcılık ve ana arı yetiştiriciliği konusunda bilgiler verilmiş, üretim teknikleri anlatılmıştır. Kendi ihtiyaçları olan ana arılarını, kendilerinin yetiştirmelerini sağlayarak her yıl kovanlarda ana arıları gençleştirmek ve kovan başına bal üretimini artırmak bilinci geliştirilmiştir.        

Bu amaçla, İl Özel İdaresi kaynakları ile finanse edilen Artvin'de Arıcılığı Geliştirme Proje ile 600 adet strafor ana arı (Kraliçe arı) çiftleştirme kutusu satın alınmış olup, Yusufeli ilçesinde Bal Üreticileri Birliğine üye 21 arıcıya dağıtılmıştır.


''